ค่าธรรมเนียมของ Airbnb มีอะไรบ้าง?

ค่าธรรมเนียมของ Airbnb คือ ค่าใช้จ่ายที่เจ้าของที่พัก และผู้เข้าพักต้องชำระเมื่อใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb ค่าธรรมเนียมเหล่านี้มีขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม อาทิ การสนับสนุนลูกค้า กระบวนการชำระเงินที่ปลอดภัย และการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ ๆ ในอนาคต

ในฐานะที่เป็นเจ้าของที่พัก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลโดยตรงกับรายได้และความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ

Airbnb เรียกเก็บเงินจากเจ้าของที่พักเท่าไหร่?

Airbnb จะเรียกเก็บค่าบริการจากเจ้าของที่พักเมื่อมีการจองแต่ละครั้ง เปอร์เซ็นต์ที่ Airbnb หักอาจจะแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 3% สำหรับเจ้าของที่พักส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามค่าคอมมิชชันของ Airbnb อาจสูงถึง 14% หรือมากกว่านั้นสำหรับเจ้าของที่พักที่มีนโยบายการยกเลิกการเข้าพักที่เข้มงวดเป็นพิเศษ

ค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ของ Airbnb ที่เจ้าของที่พักต้องรู้

การทำความเข้าใจค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ที่ Airbnb เรียกเก็บ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการรายได้ของโรงแรมขนาดเล็กของคุณ โดยทั่วไปแล้ว ค่าธรรมเนียมของ Airbnb แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่พัก และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้เข้าพัก

ค่าธรรมเนียมเจ้าของที่พัก Airbnb

These fees are usually a percentage of each booking that Airbnb charges hosts. They primarily consist of two categories: service fees and taxes.

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้มักจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการจองแต่ละครั้งที่ Airbnb เรียกเก็บจากเจ้าของที่พัก โดยหลัก ๆ แล้วประกอบด้วยสองประเภท: ค่าบริการและภาษี

1. ค่าบริการของเจ้าของที่พัก 

ค่าธรรมเนียมนี้ช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการใช้งานของแพลตฟอร์ม Airbnb รวมถึงบริการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนลูกค้า และการชำระเงินที่ปลอดภัย ค่าบริการของ Airbnb นั่นแบ่งย่อยออกเป็นอีกสองส่วนเพิ่มเติม:

ค่าธรรมเนียมแยก: ซึ่งถือเป็นโครงสร้างการคิดค่าธรรมเนียมที่พบได้บ่อยที่สุด เป็นวิธีที่แบ่งการคิดค่าบริการระหว่างเจ้าของที่พักและแขก เจ้าของที่พักส่วนใหญ่จะจ่ายเงินประมาณ 3% ของยอดรวมการจอง (ราคาต่อคืน + ค่าทำความสะอาด + ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักเพิ่มเติม แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมของ Airbnb และภาษี) ค่าธรรมเนียมประเภทนี้จะถูกหักออกจากการจ่ายเงินของคุณโดยอัตโนมัติ

เจ้าของที่พักที่อยู่ในบางประเทศ (เช่น อิตาลี) และผู้ที่มีนโยบายการยกเลิกที่เข้มงวดเป็นพิเศษอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมากกว่า 3%

แล้วในฝั่งของแขกล่ะ จะต้องจ่ายเท่าไหร่? ค่าธรรมเนียมการใช้บริการของผู้เข้าพักส่วนใหญ่ต่ำกว่า 14.2% ของยอดรวมการจอง แต่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการ เช่น หากพวกเขาอยู่เกินสามเดือน

ค่าธรรมเนียมเฉพาะเจ้าของที่พัก: ตัวเลือกค่าธรรมเนียม “เฉพาะเจ้าของที่พัก” หมายความว่าค่าคอมมิชชัน Airbnb ทั้งหมดจะหักจากการจ่ายเงินของคุณ โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 14% ถึง 16% แต่เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมแยก หากคุณมีนโยบายการยกเลิกที่เข้มงวดเป็นพิเศษ คุณอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น ในขณะที่การเข้าพักรายเดือนอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลง

สำหรับที่พัก Airbnb บางประเภท จะถูกบังคับให้เสียค่าธรรมเนียมแบบเฉพาะเจ้าของที่พัก ซึ่งรวมถึงที่พักแบบดั้งเดิม อย่างเช่น โรงแรม นั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเรียกเก็บเงิน 100 ดอลลาร์ต่อคืน Airbnb จะหักค่าธรรมเนียมออกไป 15 ดอลลาร์

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีอื่น ๆ

ในบางพื้นที่ Airbnb จะเก็บภาษีในนามของเจ้าของที่พัก และส่งภาษีให้กับหน่วยงานท้องถิ่น ในสถานที่อื่น ๆ เจ้าของที่พักมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการรวบรวมและนำส่งภาษีเหล่านี้ด้วยตนเอง ค่าบริการในกรณีดังกล่าวจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพัก Airbnb

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นค่าธรรมเนียมที่สามารถเรียกเก็บจากแขกของคุณได้ นอกเหนือจากค่าบริการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

1.ค่าทำความสะอาด

เจ้าของที่พักเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมในการทำความสะอาดเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นการเคลียร์ห้องพักให้กับมาอยู่ในสภาพที่สะอาด เรียบร้อยหลังจากที่ผู้เข้าพักออกไปแล้ว ค่าธรรมเนียมนี้ไม่ถูกบังคับให้เรียกเก็บ และเจ้าของที่พักสามารถเลือกได้ว่าจะรวมค่าทำความสะอาดไว้ในค่าที่พักหรือไม่

2. ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักเพิ่มเติม

เจ้าของที่พักสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับจำนวนผู้เข้าพักที่เกินกว่ากำหนดได้ ค่าธรรมเนียมนี้กำหนดโดยเจ้าของที่พัก และโดยทั่วไปจะเรียกเก็บเป็นรายคืน

3. เงินประกัน

เงินประกัน คือ จำนวนเงินที่เจ้าของที่พักสามารถเรียกเก็บไว้เพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของตนได้ ผู้เข้าพักจะได้รับเงินก้อนนี้คืน หากไม่มีเรื่องเสียหายให้เจ้าของที่พักยื่นร้องเรียนภายใน 14 วันนับจากวันเช็คเอาท์

4. ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก

จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการเข้าพัก หากผู้เข้าพักยกเลิกการจองหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ยอดของค่าธรรมเนียมและระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับนโยบายการยกเลิกของเจ้าของที่พัก

กลยุทธ์ในการจัดการค่าธรรมเนียมของ Airbnb

การจัดการค่าธรรมเนียมของ Airbnb และการสร้างสมดุลในการกำหนดราคาแข่งขันให้ได้กำไรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต่อไปนี้ คือ 5 กลยุทธ์แรกที่คุณสามารถใช้เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบ:

1. รวมค่าธรรมเนียมลงไปในต้นทุนของคุณ

คุณสามารถจัดการได้เฉพาะในสิ่งที่วัดผลได้เท่านั้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างค่าธรรมเนียมของ Airbnb กับค่าใช้จ่ายของคุณ ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินในระยะยาวได้

ก่อนที่จะกำหนดราคาที่พัก โปรดทำความเข้าใจในเรื่องต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการอสังหาริมทรัพย์ของคุณให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมของ Airbnb ค่าทำความสะอาด ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดราคาที่ครอบคลุมต้นทุนของคุณ และสามารถสร้างกำไรได้

จำตัวอย่างราคาห้องพักคืนละ 100 ดอลลาร์จากก่อนหน้านี้ได้ไหม หากคุณเสียค่าธรรมเนียม $15 ทุกครั้งที่มีคนจองผ่าน Airbnb คุณต้องแน่ใจว่าส่วนต่างนั้นประกอบขึ้นจากราคาจริงของคุณ ซึ่งคุณอาจจะต้องปรับราคาจากห้องราคา 100 ดอลลาร์ ให้กลายเป็น 115 ดอลลาร์ เพื่อให้มีกำไรก็เป็นได้

2. รักษาความสามารถในการแข่งขัน (แม้จะแข่งขันกับที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมก็ตาม)

แม้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากอยากประสบความสำเร็จบน Airbnb ยังไงคุณก็ต้องเคาะราคาที่พักออกมาให้แข่งขันกับเจ้าอื่นได้ เนื่องจากโรงแรมทั้งหมดจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการกำหนดราคาที่ง่ายขึ้นกันหมด ซึ่งคุณก็กำลังพยายามลงแข่งขันกับโรงแรมเหล่านั้นอย่างทัดเทียมเช่นกัน แต่กับที่พักบน Airbnb ที่ไม่ใช่โรงแรมล่ะ คุณจะแข่งขันได้ไหม

ดูว่าเจ้าของที่พักรายอื่น ๆ ในพื้นที่ของคุณเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และเปรียบเทียบกับที่พักของคุณดู หากที่พักของคุณมีมูลค่ามากกว่า คุณอาจเรียกเก็บเงินได้ในราคาที่สูงขึ้น ถ้าไม่เช่นนั้น คุณอาจต้องปรับราคาลง หรือหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับที่พักของคุณ แน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้พูดง่ายกว่าลงมือทำอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม Little Hotelier จึงจัดเตรียมรายงานข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งไว้ให้โดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเอาชนะคู่แข่งได้

3. อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมที่ Airbnb เรียกเก็บอาจคงที่สำหรับโรงแรมขนาดเล็กของคุณ แต่ธุรกิจที่พักเป็นเรื่องของฤดูกาล ราคาจึงควรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและเพิ่มผลกำไรสูงสุดในแต่ละช่วงของปีได้ ในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว  การลดราคาที่พักของคุณลงอาจจะคุ้มค่าแม้ว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการจองทุกครั้งก็ตาม วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถเพิ่มยอดขายและหาลูกค้าประจำในช่วงเดือนที่ได้รับความนิยม (และทำกำไรได้มากกว่า)

4. เพิ่มส่วนเสริมของคุณให้สูงสุด

ค่าธรรมเนียมของ Airbnb ขึ้นอยู่กับอัตราต่อคืน และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่คุณเรียกเก็บจากผู้เข้าพักสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดและยอดผู้เข้าพักเพิ่มเติม แต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณสามารถมอบให้แขกได้! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีโอกาสที่จะเรียกเก็บเงินในเรื่องอื่น ๆ ที่จะไม่โดน Airbnb หักเงินไปไหม ลองนึกถึงบริการรับ-ส่งที่สนามบิน อาหารเช้า ทัวร์พร้อมไกด์ การเช่าอุปกรณ์ และอื่น ๆ ดูซิ

5. หยุดพึ่งพา Airbnb เพียงที่เดียว

Airbnb เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ ช่องทางที่คุณสามารถโฆษณาห้องพักในโรงแรมของคุณได้ การเรียกเก็บค่าคอมมิชชันและค่าธรรมเนียมเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไปไม่ได้ในการใช้บริการเว็บจองโรงแรมออนไลน์ (OTA) เกือบทั้งหมด แต่ใช่ว่าเว็บเหล่านั้นจะเรียกเก็บเงินในจำนวนที่เท่ากัน หรือในลักษณะเดียวกันกับของ Airbnb

ยิ่งไปกว่านั้น โรงแรมที่ประสบความสำเร็จนั้นจะใช้กลยุทธ์ให้ได้การจองมากที่สุดมาจากการจองโดยตรง ไม่ใช่มาจากเว็บไซต์จองโรงแรมออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยตัดพ่อค้าคนกลางออกไป ให้เราได้รับกำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดมาจากในทุก ๆ การจอง

By Dean Elphick

คณบดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเนื้อหาอาวุโสของ Little Hotelier ซึ่งเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์แบบ All-in-One ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ชีวิตของผู้ให้บริการที่พักขนาดเล็กง่ายขึ้น คณบดีได้สร้างการเขียนและสร้างเนื้อหาความหลงใหลของเขาที่มีต่อชีวิตการทำงานทั้งหมดของเขาซึ่งรวมถึงกว่าหกปีที่ Little Hotelier ผ่านเนื้อหาคณบดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาแรงบันดาลใจความช่วยเหลือและในที่สุดความคุ้มค่าสำหรับธุรกิจที่พักขนาดเล็กที่ต้องการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของพวกเขา (และใช้ชีวิต)