กฎระเบียบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ของสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 และกำหนดหลักปฎิบัติให้แก่องค์กรต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือที่ถือครองหรือประมวลผลข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (PII) เกี่ยวกับพลเมืองของสหภาพยุโรป

Little Hotelier ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามหลักปฏิบัติอย่างเต็มที่ ตลอดจนมีนโยบายและกระบวนการต่างๆ ที่ชัดเจนในการตอบคำถามของลูกค้าและคู่ค้า โดยมีข้อมูลเพิ่มอยู่ด้านล่าง

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว
  Little Hotelier ได้ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าจะสอดคล้องกับหลักปฏิบัติภายใต้ GDPR โดยคุณสามารถดูสำเนาได้ที่นี่
 2. นโยบายด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Little Hotelier แสดงความมุ่งมั่นอยู่เสมอที่จะสร้างความมั่นใจว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าทั้งของเราและของกลุ่มอื่นให้มีความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยรายละเอียดนโยบายด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของเราภายใต้ GDPR อยู่ที่นี่
 3. การแก้ไขสัญญาของลูกค้า
  ลูกค้าที่มีอยู่เดิมสามารถดาวน์โหลดแบบสัญญาการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Addendum, DPA) ได้ที่นี่ มื่อจัดทำ DPA ตามคำชี้แจงในหน้าแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะสามารถปรับปรุงสัญญาของ Little Hotelier ที่ตนเองมีอยู่โดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าตนเองปฏิบัติตาม GDPR คุณสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับลูกค้ามาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงโดยรวมหลักปฏิบัติภายใต้ GDPR ไว้ด้วยอยู่ที่นี่
 4. คำถามที่พบบ่อย
  คำถามที่พบบ่อยซึ่งได้รับการปรับปรุงและรวมคำถามใหม่ๆ ที่ถูกส่งไปยัง Little Hotelier ในช่วงก่อนที่ GDPR จะมีผลบังคับใช้นั้นมีอยู่ที่นี่
 5. ผู้ให้บริการรายอื่นๆ
  รายชื่อปัจจุบันของบริษัทที่ Little Hotelier ร่วมเป็นคู่ค้าในการประมวลผลข้อมูลอยู่ที่นี่
 6. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์
  Little Hotelier กำลังได้รับการปรับปรุงเพื่อช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติได้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ GDPR ที่เกี่ยวข้องกับการรับและการบันทึกความยินยอม ช่องทำเครื่องหมายแสดงความยินยอมจะพร้อมใช้งานในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 ซึ่งเป็นวันที่ GDPR จะมีผลบังคับใช้ หรือหลังจากวันดังกล่าวไม่นาน เทคโนโลยีอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อปรับให้คำขอเข้าถึงข้อมูลโดยอัตโนมัติที่ได้รับจากผู้เข้าพักจะนำออกมาใช้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ถัดไป

  ในระหว่างนี้ หากคุณประสงค์ที่จะส่งคำขอรับข้อมูลภายใต้ GDPR หรือมีข้อสอบถามอื่นใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของ Little Hotelier ในพื้นที่ของคุณที่ [email protected]